A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
160773 tompa mihaly nyito

205 éve született Tompa Mihály 2022. szept. 28.

Piros7.es - Mindent üt! Piros7.es - Mindent üt!

1817. szeptember 28-án Rimaszombatban látta meg a napvilágot a népies-nemzeti romantika nagyszerű költője, Tompa Mihály református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

A fiatal Tompának nélkülözésekkel teli gyerekkora volt, ami a sárospataki református kollégium évei alatt sem változott, ám ez sosem szegte kedvét a tanulástól. A természet szépségei iránti fogékonysága egész fiatalon jelentkezett, tehetségét korán felismerte tanítója, Bihari György, illetve Igrici község földesura, a Szentimrey család, akik támogatták a Tompa tanulmányait. 

1837-1838-ban anyagi okokból és sárospataki tanáraival való összetűzése miatt elhagyta a kollégiumot és segédtanítói állást vállalt Sárbogárdon, majd visszetért a kolléggiumba, ahol a bölcsészeti tanfolyam elvégzése után a jogi és a teológiai tanfolyamot is elvégezte.

Első verse 1841-ben jelent meg az Atheneumban, egy évvel Petőfi Sándor felbukkanása előtt, és ezután örömmel fogadták költeményeit a lapnál. A kollégiumi évei alatt írt, de csak később, 1846-ban megjelent népregéi komoly hírnevet szereztek a fiatal költőnek.

A kollégiumi tanulmányai befejezése után előbb Eperjesen vállal nevelői állást, majd Pestre megy, ahol fokozatosan megismerkedik a korszak irodalmának alakjaival, tagja lett a Tízek társaságának. A népköltészet felé Petőfi hatására fordult.

1847-ben Petőfihez és Aranyhoz hasonlóan elküldi művét a Kisfaludy Társaság pályázatára, melyt a Toldival Arany nyer meg, ám Tompát is dicséretben és jutalomban részesítik, illetve még abban az évben a Társaság tagjává választják. 

Ugyancsak 1847-ben hívják meg a gömöri Bejére református lelkésznek, amit Tompa elfogad. Tábori lelkészként vesz részt a szabadságharcban, jelen volt a schwechat csatában. A szabadságharc idején nem ír újabb verseket és barátsága is megszakad Petőfivel.

A szabadságharc bukása mélyen megrendítette Tompa Mihályt, ennek köszönhető a hazafias költészete kibontakozása, mely allegóriákra és szimbólumukra kezd építeni. 

Versei miatt többször is feljelentették, házkutatást tartottak nála, gyermekei is meghaltak. Végül Hanván érte a halál 50 éves korában, 1868. július 30-án.

Tompa Mihály már kissé kikopott az irodalmi köztudatból, ám nagysága és hatása megkérdőjelezhetetlen a nemzeti oldal számára. Emlékére hallgassuk meg A gólyához című versét a Kor-Zár előadásában.

Piros7.es - Mindent üt! Piros7.es - Mindent üt!