A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
Matyas lovasszobra

565 évvel ezelőtt választották királlyá Hunyadi Mátyást 2023. jan. 24.

I. Mátyás magyar királyról rengeteg monda, népmese maradt fenn, ami mindennél jobban bizonyítja a legendás magyar uralkodó nagyságát. A történettudomány persze kissé mosolyog a folklóron, ám mindenképp elismeri azt az európai szinten is meghatározó államférfit, akinek uralkodása idején – a déli végeken sűrűsödő fellegek ellenére – ereje teljében volt a Magyar Királyság.

Hunyadi Mátyás 1443. február 23-án született Kolozsvárott az országot kormányzó Hunyadi János erdélyi vajda második fiaként. Útja a trónig nem volt egyszerű, hiszen bátyja, László volt apja birtokainak várományosa. Mátyás igazi humanista neveltetésben részesült, ám a katonai kiképzése sem maradt el. Egy évvel apja halála után, 1457-ben V. László király letartóztatta a két Hunyadit, mivel az idősebbik a király ellen szervezkedett és meggyilkolta a király szövetségesét, Cillei Ulrikot. Lászlót kivégezték, Mátyást Prágába hurcolták, ám hamarosan meghalt az uralkodó, ami új helyzetet teremtett Magyarországon, a királyság törvényes uralkodó nélkül maradt.

A főurak kompormisszumának (és a pápa nyomásának köszönhetően) 1458. január 24-én a Budán a Duna jegén közfelkiáltással királlyá választották az akkor még csupán 14 éves Hunyadi Mátyást. 

A tényleges hatalmat öt évre nagybátyja, Szilágyi Mihály gyakorolta kormányzói tisztségben. Mátyás a hatalma biztosítása érdekében feleségül vette Podjebrád György cseh kormányzó lányát, Katalint, ami a szabadon bocsájtása feltétele is volt. 

Mátyás a belpolitikai viszonyok átalakításával egy hozzá hű új főnemességet emelt fel, de odafigyelt a városi polgárság, sőt a parasztság helyzetére is. Bár az adóterheken nem enyhített, és itt a terheket szó szerint kell érteni, ugyanis rendkívül magasak voltak, a főurak kapzsiságát, igazságtalanságokat igyekezett kemény kézzel orvosolni, ezért is kapta az „igazságos” ragadványnevet. 

I. Mátyás legitim koronázására a Szent Koronával csupán 1464-ben került sor Székesfehérvárott,

ezután komoly állami reformokba kezdett, úgymint személyi cserék, pénzügyi reform, hadseregreform. Ezek a változások több elenfelet is szültek, így életében több lázadásra sor került Mátyás uralma ellen, előbb Erdély lázadt fel az adók miatt, majd 1471-ben Vitéz János és Janus Pannonius kezdett el mesterkedni a király ellen, akik IV. Kázmér lengyel király fiát szerették volna meghívni a magyar trónra. 

Ami a külpolitikát illeti, Mátyás igyekezett hosszú békét kötni a törökkel, amit az ellenük vívott későbbi háborúra való felkészülésre próbált felhasználni. Ám figyelmét leginkánn nyugat felé fordította, így megszerezte a cseh korona egyes országrészeit, az osztrák tartományokat, Sziléziát. Közben a déli végvárrendszert is sikerült modernizálnia és fejlesztenie. 

Hunyadi Mátyás 1490. április 6-án hunyt el Bécsben. 

Utódjául, noha két feleséget is „elfogyasztott”, nem maradt utána törvényes fiúörökös, így törvénytelen gyermekét, Corvin Jánost jelölte ki, akinek utódlását elfogadtatta a magyar rendek egy részével és a külföldi uralkodókkal is, ám végül Jagelló Ulászló ülhetett fel a magyar trónra.