A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
5225592867 f0f7209bc1 b

Feltárták a Hunyadiak genomját, nyoma sincs román eredetnek! 2023. júl. 26.

Mácsadi István - Szövestég Mácsadi István - Szövestég

A Magyarságkutató Intézet fennállása óta foglalkozik a magyar uralkodók földi maradványainak vizsgálatával. Míg korábban az Árpád-házi királyok génkészletét vizsgálták, a frissen bejelentett vizsgálatok a Hunyadiak származását tisztázták egyszer s mindenkorra. A Facebookon is közzétett adatok értelmében egy dolog egészen bizonyos: Hunyadi Mátyás – a kolozsvári szobor feliratán szereplő állítással ellentétben – biztosan nem volt román király.

Prof. Dr. Kásler Miklós irányításával Dr. Neparáczi Endre munkacsoportja Újgenerációs szekvenálással meghatározta mindkét Hunyadi leszármazott teljes genom szekvenciáját. Mindketten az E1b1b1a1b1a6a1c~ Y kromoszómás haplocsoportba tartoznak, amely széles Eurázsia elterjedtséget mutat.

Az apa-fiú genetikai kapcsolatot klasszikus STR módszerekkel és teljes genom adatokkal is megerősítették. A genomadatokból PCA analízist, Unsupervised Admixture és f3-outgroup vizsgálatot végeztek el.

Minden genomanalízis rámutatott arra, hogy 

a Corvinok ősi európai genom összetételűek, azaz legmagasabb genetikai hasonlóságot az európai neolit mintákkal (mely népek szintén a Kárpát-medencéből eredeztethetőek) és az ősi magyarországi neolit és rézkori mintákkal mutattak, 

úgy, mint a Kőrös kultúrából (Kr.e. 6000-5500), az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrából (Kr.e. 5500-5000), a dunántúli Lengyel-kultúrából (Kr.e. 5000-4400) vagy a Bodrogkeresztúr-kultúrából (Kr.e. 4000-3600) származó minták.

Az azonosított haplocsoport széles Eurázsiai elterjedését támasztja alá a jelenleg leírt két legközelebbi archaikus minta is: egy a középkori Szardíniából (Marcus és mtsai. 2020.) és egy, az Otrar-Karatau kultúrához tartozó minta a vaskori kazah sztyeppéről (Gnecchi-Ruscone és mtsai. 2021).

Az azonos főcsoportba tartozó minták a Kárpát-medence területéről a következők: egy Avar kori minta (Kr. u. 650-675), egy elit honfoglaláskori minta (Kr. u. 895-950) (Neparáczki és mtsai. 2019.) és egy középkori magyar nemes mintája (Nagy és mtsai. 2021., Olasz és mtsai. 2019.). 

Corvin Kristóf a ritka, sporadikusan előforduló T2c1+146 anyai mitokondriális haplocsoportba tartozik, ami a Mediterráneumban a leggyakoribb.

Édesapja a T2b csoportba tartozik, amely Eurázsia szerte elterjedt. Mindkét anyai vonal genetikai eredete összeegyeztethető az édesanyák történeti adatokból ismert származásával.

A kutatás fő eredménye, hogy genetikailag sikeresen azonosítottuk a Hunyadiak utolsó két férfi leszármazottját. Így a publikációban leírt adatok alapján archeogenetikai vizsgálatokkal azonosíthatóvá váltak a Hunyadi-ház felmenőinek, például Hunyadi Mátyásnak a maradványai is.

Mácsadi István - Szövestég Mácsadi István - Szövestég