A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na <a href="https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/" target="_blank">stránke spoločnosti</a>

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, <a href="https://www.facebook.com/business/gdpr" target="_blank">ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese</a>.

Esterházy prága 22 7

Gubík László: hiszem, hogy megéljük Esterházy boldoggá avatását 2022. márc. 7.

Piros7.es - Mindent üt! Piros7.es - Mindent üt!

Főtisztelendő Zoltán atya, tisztelt Elnökasszonyok, Elnök urak, kedves Vendégek, tisztelt Ügyvivő úr; kedves prágai magyarok, Esterházys növendékek és Esterházy-tisztelők! 

Jó itt újra együtt, jó itt újra önök között. Mindig jó a márciusi, hólepte Prágában; hiányzott már ez az érzés. Ahogy a rendezvény előtt beszélgettünk a temető kapujában, számolgattam; ha jól számolom, négy év eltelte után állok itt újra, önök között. Bevallom őszintén, nagy hiányzott.

A négy évvel ezelőtti megemlékezésből kettő pillanat maradt meg, ami úgy igazán bevéste magát a retinámba és az emlékezetembe. Az egyik az volt – körülbelül itt a sarkon – Németh Zsolt fordította Jan Janku beszédét Esterházy János unokájának, Roberto Malfattinak és az ő feleségének, akinek könnybe lábadt a szeme, patakzottak a könnyei. Németh Zsolt fordította akkor azt a szöveget, azóta Jan Janku nincs köztünk. A másik élmény örömtelibb volt, ám ugyanolyan megható: amikor elkísért feleségem is, már pocakkal állt itt mellettem; azt hiszem, Kocsis úr mondta neki, hogy ő úgy érzi, fiú lesz. Nos, jelentem, kislány született, de legalább annyira, sőt, még jobban szeretjük, mintha fiú lett volna. 

Gondolkoztam, hogy mit is mondjak önöknek; harmadik szónokként talán nem kéne hosszúra nyújtanom a mondandómat. Mivel harmadik vagyok, három gondolatot hoztam önöknek – három képzeletbeli kalapot veszek most fel, mindegyikben lesz egy gondolat. Az első kalapban a szövetségkötés fontossága, mint a legfontosabb gondolat. 

Ezt vettem most fel. Ugye, itt elhangzott: Szövetség a Közös Célokért, Esterházy szövetség, magyarok szövetsége a világban. Úgy gondolom, hogy ez a fogalom rendkívül fontos, talán túl is mutat önmagán. Mi magyarok szeretünk mindig a Kárpát-medencében gondolkodni, és a Kárpát-medencéről beszélni. Gyakran elfeledkezünk arról, hogy 

vannak szövetségeseink, társaink; vannak véreink a Kárpát-medencén túl is.

És én nagyon örültem Kocsis úr meghívásának, és annak a hírnek is, hogy a prágai Esterházy János Társulás, illetve az Együttélés örökségét – amely a rendszerváltás utáni időszak hozzám legközelebb álló pártja, szerintem a legkomolyabb politikai erő volt –, ennek az örökségét tovább viszik és képviselik, nem csak a Kárpát-medencében, hanem Csehországban is. Szerintem nekünk, kárpát-medencei magyaroknak nagyon fontos, hogy ezeket a szövetségeket megőrizzük, ápoljuk, élettel töltsük meg. Köszönöm önöknek ezt a szövetséget, hogy mind az Együttélés, mind Esterházy János örökségét ápolják, sokszáz kilométerre a Kárpát-medencétől. 

A másik gondolat legyen a jövőépítésé, most felveszem a jövőépítés kalapját. Négy év hosszú idő, sok veszteséget éltünk meg – említettem Jan Jankut –, és mind közösségi szinten, mind mindenki a maga szűk körében, életében a világjárványnak és más tragédiáknak köszönhetően sok veszteséget könyvelhetett el. Ugyanakkor ezekből a veszteségekből erőt kell meríteni, és a jövőépítés szolgálatába állítani őket. 

Én ezt úgy próbálom a magam szerény lehetőségeivel, hogy azokat az értékeket, amelyeket Esterházy János örökül adott nekünk, bemutatom és megtaníttatom a felvidéki fiatalokkal az Esterházy Akadémia növendékeivel, hogy aztán ők vigyék tovább a zászlót, ők vigyék tovább a fáklyát. Ezekből az értékekből mondanék most négyet is, hihetetlenül időtállóak, 

ezek teszik Esterházy örökségét egyfajta kis felvidéki evangéliummá, mert örökérvényűek. 

Az első ilyen a szülőföldhöz való ragaszkodás. Említettem azt, hogy fontos képviselni az értékeinket a Kárpát-medencén kívül is, ugyanakkor legalább annyira fontos az, hogy otthon a szülőföldünket megőrizzük. Ehhez elengedhetetlen, hogy a fiatalok otthon maradjanak és gyarapítsák a felvidéki és más magyar közösségeket. Ha valaki ezt saját vérével megpecsételve megtestesítette, az életét adva azért, hogy a szülőföldjén maradhasson, amikor háromszor is választhatta volna a könnyebbik utat és a menekülést, az pont Esterházy János. Tehát a szülőföld szeretete és az ahhoz való ragaszkodás az első rendkívül időtálló parancs.

A második a család gondolata, és nem feltétlenül mint szűk közösségre értendő, mert annak a fontosságát talán felesleges is hangsúlyozni. A nagyobb családra, a felvidéki magyar családra, az egyetemes magyar nemzetre, illetve a keresztény közösségre. Ha úgy tekintünk az emberekre, mint felebarátainkra, ahogy azt a Legnagyobb is hagyta nekünk örökül – és Esterházy is így tekintett a felvidéki magyar közösségre és az egyetemes magyar nemzetre –, akkor jobbá tudjuk tenni a szülőföldünket és környezetünket. 

Tehát családtagként kell viszonyulnunk egymáshoz, ez a család parancsa. 

A harmadik a kereszténységé, a keresztény értékek képviseletéé. Esterházy mindig hangoztatta, úgy képviselte a keresztényszociális gondolatot, hogy az ne a négy fal között maradjon, vigyük ki a közösségbe. Képviseljük azt akár a politikában, akár a közéletben – nincs mit szégyellni, a legnagyobb tanítás, legfontosabb üzenet a miénk: a kereszténységet és a keresztényszociális gondolatot képviselnünk kell a mindennapokban is. Ő ezt politikusként tette, szerintem ezt az örökséget is tovább kell vinnünk.

Végezetül a negyedik parancs: az egymásrautaltság. A közép-európai nemzetek együttműködése, ha úgy tetszik, a visegrádi gondolat parancsa. Ha azt nézzük, milyen a politikai helyzet Európában, gyakorlatilag ugyanazt kapjuk, kicsit más kontextusban, mint amit Esterházy megélt. Ott is nyugatról fenyegetett egy elnyomó diktatúra, a nácizmus, keletről fenyegetett egy elnyomó diktatúra a kommunizmus. 

Most lényegében ugyanezt kapjuk: nyugatról egy szekuláris, Istent elhagyó világ, keletről pedig egy agresszor – és most nem is a mindennapokra gondolok, hanem elsősorban a Közel-Keletről és az iszlám világ felől érkező agresszív kultúrára. 

Egyetlen egy esélyünk maradt a kettő között, ha felvállaljuk a keresztet és valljuk azt, amit Esterházy János is vallott, hogy

a mi jelünk a kereszt, 

és ha nem hagyjuk, hogy kijátsszanak minket egymás ellen, hanem tudatosítjuk, a visegrádi nemzetek egymásra vannak utalva: csak együtt és egymással tudunk erős köteléket és általa erős Európát építeni.

Jöjjön a harmadik kalap, a boldogságé. A boldogság gondolatát nem a szó emberi, hétköznapi értelmében értem most, hanem a szó isteni, egyházi, magasztosabb jelentésére gondolok. Említettem, hogy négy év alatt sok minden történt, a legfontosabbat már ki is emelték, elindult annak az embernek a boldoggá avatása, aki előtt most fejethajtunk és tisztelgünk. Számos eseményt fel lehetne sorolni, 120-adik évforduló, Csókay András világhírű idegsebész tanuságtétele, Vidnyánszky Attila színházigazgató tanuságtétele, a balassagyarmati börtön rabjai Esterházy János börtönőrei által megihletett színdarabot rendeztek a börtönben Esterházy János emlékére – még számos eseményt említhetnék, ebből látszik, hogy mozgásban van az ügy. 

Van egy olyan pártfogónk odafönt, aki vigyáz ránk, nekünk pedig idelent az a kötelességünk, hogy elérjük, méltó helyre kerüljön mind a történelem polcain, mind a saját nemzetünk szemében, hétköznapjaiban. 

Ez boldoggá avatásában, később szentté avatásában csúcsosodhat ki. A tavalyi év szeptemberében Alsóbodokon, a zarándokmisén Ján Orosch érsekatya celebrálta a szentmisét. A szentbeszédet hallgatva – hívő katolikus vagyok, hiszem azt, hogy Esterházy Jánost boldoggá avatják, de miután a nagyszombati érsek azt mondta, hogy Esterházy szentéletű ember volt –, ott szeptemberben 

azt is elhittem, hogy még meg is élem a boldoggá avatást. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ez megtörténjen! 

Ugyanakkor, Alsóbodokot kiemelve, Prágát nem feledve: jó, hogy hazahozták Esterházyt, jó, hogy eltemették a zoboralji szülőföldben, jó, hogy van egy zarándokközpontja Alsóbodokon Esterházynak, de ne feledkezzünk meg, hogy 

egy része mindig itt van Prágában, és nekünk, felvidékieknek és a mindenfelé élő magyaroknak kötelező idejönni márciusban, együtt fejet hajtani a legnagyobb felvidéki előtt. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!

fotók: P7/Morva Mátyás

Piros7.es - Mindent üt! Piros7.es - Mindent üt!