A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na <a href="https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/" target="_blank">stránke spoločnosti</a>

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, <a href="https://www.facebook.com/business/gdpr" target="_blank">ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese</a>.

Img1 6

Jézus, az Élő, mindig velünk van 2023. ápr. 9.

Kövesd a Piros7est az X-en is! Kövesd a Piros7est az X-en is!

A Szentatya április 9-én, húsvét vasárnapján az Urbi et Orbi áldásnál mondott szavait adjuk közre teljes egészében, magyar nyelven.

Kedves Testvéreim, Krisztus feltámadt!

Ma azt hirdetjük, hogy Ő, az életünk Ura, a világ „feltámadása és élete“. Ez húsvét, héberül pészah, aminek jelentése: „átvonulás“, mivel

Jézusban beteljesült az emberiség döntő átvonulása: a halálból az életre, a bűnből a kegyelemre, a félelemből a bizalomra, az elhagyatottságból a közösségre.

Őbenne, az idő és a történelem Urában szeretném elmondani mindenkinek, örömmel a szívemben: boldog húsvétot!

Kedves testvéreim, legyen ez a nap mindannyiótoknak átvonulás a megpróbáltatásból a vigasztalásba, különösen is a betegeknek és a szegényeknek, az időseknek és azoknak, akik próbatételeket és nehézségeket élnek meg. Nem vagyunk egyedül: Jézus, az Élő, mindig velünk van. Örvendjen az Egyház és a világ, mivel ma reményeink többé már nem ütköznek bele a halál falába, hiszen az Úr hidat vert előttünk az élet felé. Igen, testvéreim,

húsvétkor megváltozott a világ sorsa, s ezen a mai napon, amely egybeesik Krisztus feltámadásának leginkább valószínű dátumával, ujjongva ünnepelhetjük meg, tisztán kegyelemből, a történelem legfontosabb és legszebb napját.

Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, ahogyan a keleti Egyház hirdeti. Ez a valóban azt üzeni nekünk, hogy a remény nem illúzió, hanem igazság. Az emberiség útját húsvét után a remény jellemzi, és már gyorsabban halad. Ezt mutatja nekünk a feltámadás első tanúinak a példája. Az evangéliumok beszámolnak arról a jótékony sietségről, amellyel húsvét napján „az assznyok futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványoknak“ (Mt 28,8). Miután pedig Mária Magdolna „elfutott, és elment Simon Péterhez“ (Jn 20,2), János és Péter „ketten együtt futottak“, hogy felkeressék a helyet, ahol eltemették Jézust. Miután pedig a két tanítvány találkozott a Feltámadottal az emmauszi úton, húsvét estéjén „késedelem nélkül útnak indult“ (Lk 24,33), sietve futottak be jópár kilométert, emelkedős úton, a sötétben, mivel

húsvét zabolátlan öröme lángolt a szívükben.

Ugyanez az öröm lobogott Péterben a Galileai-tó partján, amikor a feltámadott Jézust látva nem tudott tovább ott maradni a bárkában a többiekkel, hanem rögtön a vízbe vetette magát, hogy gyorsan kiúszva találkozzon Vele.

Img1 8

Húsvétkor tehát felgyorsul az utazásunk s futássá válik, mivel az emberiség látja már útjának a célját, sorsának az értelmét, Jézus Krisztust. Arra nyert meghívást, hogy odasiessen Hozzá, a világ reménységéhez.

Siessünk mi is, hogy növekedésnek induljon bennünk a kölcsönös bizalom útja: bizalom az emberek, a népek és a nemzetek között. Engedjük, hogy meglepjen minket húsvét örömhíre, a fény, amely megvilágosítja a sötétséget és a homályt, amelybe túl sokszor beleburkolózik a világ.

Az úton persze vannak még olyan kövek, amelyekben megbotolhatunk, amelyek nehézzé és fáradságosság teszik a Feltámadott felé tartó sietésünket. Hozzá intézzük fohászunkat: Segíts, hogy Feléd siessünk! Segíts, hogy megnyissuk a szíveinket!

Segítsd a szeretett ukrán népet a béke felé vezető útján, s áraszd ki a húsvéti fényt az orosz népre! Erősítsd meg a sebesülteket, s mindazokat, akik elvesztették szeretteiket a háborúban, s add, hogy a foglyok egészségben és épségben térhessenek vissza családjaikhoz! Nyisd meg az egész nemzetközi közösség szívét, hogy együtt munkálkodjon a háború lezárásán, s mindazon konfliktusok felszámolásán, amelyek vérbe borítják a világot, kezdve Szírián, amely még mindig békére vár!

Támogasd mindazokat, akiket a súlyos törökországi és szíriai földrengés sújtott! Imádkozzunk mindazokért, akik elvesztették családtagjaikat, s otthon nélkül maradtak: nyerjenek vigaszt Istentől és segítséget a nemzetek nagy családjától!

Urunk, a mai napon rád bízzuk Jeruzsálem városát, feltámadásod első tanúját. Eleven aggodalommal kísérem nyomon az elmúlt napokban történt támadásokat, amelyek megsebzik a bizalom és a kölcsönös tisztelet olyannyira vágyott légkörét. Nagy szükség van erre, hogy újrakezdődjön a párbeszéd az izraeliek és a palesztinok között, hogy béke uralkodjon a Szent Városban és az egész térségben.

Segítsd meg, Urunk, Libanont, amely még mindig stabilitást és egységet keres, hogy leküzdje a megoszlásokat, s minden polgára együtt munkálkodjon az ország közjaván!

Ne feledkezz meg Tunézia szeretett népéről, különösen a fiatalokról s mindazokról, akik a társadalmi és a gazdasági nehézségek okán szenvednek, nehogy elveszítsék reményüket, s tudjanak együtt munkálkodni a békén és testvériségen alapuló jövő felépítésén!

Fordítsd tekintetedet Haitire, amely már évek óta súlyos társadalmi, politikai és humanitárius válságban szenved! Támogasd a politikai szereplők s a nemzetközi közösség erőfeszítéseit, amelyek révén az oly sok megpróbáltatást kiálló lakosságot sújtó megannyi nehézség végérvényes megoldását keresik!

Szilárdítsd meg a béke és a kiengesztelődés folyamatait Etiópiában és Dél-Szudánban, add, hogy véget érjen az erőszak a Kongói Demokratikus Köztársaságban!

Támogasd, Urunk, a keresztény közösségeket, amelyek ma sajátos körülmények közepette ünneplik meg a húsvétot Nicaraguában és Eritreában! Emlékezz meg mindazokról, akik nem vallhatják meg szabadon és nyíltan a hitüket! Nyújts vigaszt a nemzetközi terrorizmus áldozatainak, különösen Burkina Fasóban, Maliban, Mozambikban és Nigériában!

Segítsd Myanmart, hogy bejárja a béke útjait, s világosítsd meg a felelősök szívét, hogy a meggyötört rohingyák igazságra leljenek!

Img1 7

Vigasztald a menekülteket, elhurcoltakat, politikai okokból bebörtönzötteket és migránsokat, különösen a leginkább sebezhetőket, valamint mindazokat, akik az éhezés, a szegénység és a drogkereskedelem, az emberkereskedelem és rabszolgaság minden formájának aljas hatásaitól szenvednek! Ösztökéld, Urunk, a nemzetek vezetőit, hogy egyetlen férfit és nőt se érjen a méltóságát lábbal tipró hátrányos megkülönböztetés, és hogy az emberi jogok és a demokrácia teljes tiszteletben tartása begyógyítsa a társadalmi sebeket! Mindig és kizárólag a polgárok közjavát keressék! Garantálják a biztonságot s a párbeszédhez és békés együttéléshez szükséges feltételeket!

Testvéreim, találjunk rá az úton levés ízére, gyorsítsuk fel a reménység szívverését, legyen részünk a menny szépségének előízében!

Szítsuk fel az erőket, hogy előrehaladjunk a jóban, úton afelé a Jó felé, amely nem csal meg! Egy ősi egyházatya ezt írta: „a legnagyobb bűn az, ha nem hiszünk a Feltámadás erejében“ (Ninivei Szent Izsák, Aszketikus beszédek, I, 5).

Ezzel a lelkülettel ma megvalljuk a hitünket: „Tudjuk, Krisztus feltámadott“ (húsvéti szekvencia).

Hiszünk Benned, Úr Jézus, hisszük, hogy Veled újjászületik a remény, s folytatódik úton levésünk.

Élet Ura, bátorítsd útjainkat, és ismételd el nekünk is, amit Húsvét estéjén a tanítványoknak mondtál: „Békesség nektek!“ (Jn 20,19.20).Forrás: Magyar Kurír

Fordította: Török Csaba

Kövesd a Piros7est az X-en is! Kövesd a Piros7est az X-en is!