A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na <a href="https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/" target="_blank">stránke spoločnosti</a>

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, <a href="https://www.facebook.com/business/gdpr" target="_blank">ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese</a>.

6283

Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt! 2023. ápr. 9.

Kövesd a Piros7est az X-en is! Kövesd a Piros7est az X-en is!

A Magyar Kurír napról napra közreadja a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Pápai Lajos érdemesült győri püspök ad útravalót.

Húsvét a mi legnagyobb ünnepünk, Urunk feltámadásának napja. Az evangélium elmondja a húsvét reggelén történt eseményeket. Szombaton, a szigorú törvények szerint, nem volt szabad a sírhoz menni, de az éjszaka jövetelével véget ért a szombat. Mária Magdolna még sötétben a sírhoz sietett, és megdöbbent: a követ elhengerítették onnan. Az egész evangéliumi elbeszélés azt mutatja, hogy a feltámadás teljesen váratlan esemény volt maguknak a tanítványoknak is. Azt gondolták, hogy Jézus halálával minden véget ért. Nem értették Jézusnak a feltámadásáról szóló szavait. Mária Magdolna sem arra gondolt, hogy Jézus feltámadt, hanem hogy „elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették”. Mária sietett az apostolokhoz a hírrel, mire Péter és János a sírhoz futottak. János előbb ért oda, de megvárta Pétert, s így ő lépett be először. Így is kifejezte tiszteletét Péter iránt, aki az apostolok feje volt. Péter belépett a sírboltba, és látta a halotti leplet, s külön, egy más helyen a Jézus fejét takaró kendőt. Nem értette a helyzetet, és Lukács evangélista szerint „magában igen csodálkozott a történteken” (Lk 24,12). Mikor aztán János is belépett a sírba, ő is látta a lepleket, és megértette: Jézus testét nem lopták el. Jézus feltámadt egy, a földitől különböző életre, ahol a lepleknek már nem volt jelentőségük. „Látta és hitt.”

Evangéliumában János megérteti velünk, hogy Jézus feltámadását nem az Írásokból kiindulva gondolták el, hanem ellenkezőleg, a feltámadás ténye világította meg számukra az Írások értelmét. Feltámadása kinyilatkoztatta szenvedése értelmét. A feltámadás nélkül Jézus szenvedése egy drámai esemény, tragikus csőd lett volna, remény nélküli vég. Feltámadása viszont igazolja, hogy szenvedése, halála nem veszteség, kudarc volt, hanem a szeretet győzelme. Krisztus feltámadásának fényében az Egyház megértette, hogy Jézus Krisztus valóságát nem lehet az Ószövetség kategóriáival elégségesen kifejezni. Lassan meg tudta fogalmazni az Egyház azt a gyökeresen többet és újat, ami Jézusban megjelent. Az első ilyen megnevezés, amit Jézusra alkalmazott az Egyház, ez volt: az Úr. Az Ószövetség ezt az elnevezést Istenre alkalmazta. A feltámadás révén Jézusban felismerték az isteni méltóságot és hatalmat. A Fiú elnevezésben pedig az Atyától való személyi különbözőségét, s ugyanakkor a vele való, egészen egyedülálló kapcsolatát. Ez fejeződik ki Tamás apostol vallomásában is: „Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28) De a mai emberben óhatatlanul felmerül a kérdés: Vannak-e történelmi érveink Krisztus feltámadásával kapcsolatban? Első pillanatban úgy tűnik, nemmel kellene válaszolni erre a kérdésre. Mert a történelmi érvelés csak a mi tér és idő kategóriánkon belül lehetséges. De a feltámadással Jézus véglegesen kilépett ebből, és ahogyan Szent Pál írta: „mennyei ember” (1Kor 15,47) lett. Ezzel az új létmóddal kapcsolatban a történettudománynak már nincs illetékessége, történelem feletti lett. Ugyanakkor a feltett kérdésre a mi válaszunk mégis az igen. Igen, mert emberek tanúsították a feltámadást, látták a Feltámadottat, és hittek benne. Ez az apostoli tanúságtétel, a megjelenések valósága, az ebből született Egyház, a vértanúk és hitvallók serege ennek a világnak a részei. A Feltámadott már egy végleges, új világ része. Senki nem láthatta pusztán emberi látás útján. Beszélt az emmauszi tanítványokkal anélkül, hogy felismerték volna. Mária Magdolna kertésznek nézte, s csak akkor ismerték fel, amikor ő felismertette magát. Aquinói Szent Tamás fogalmazta meg szépen, hogy a tanítványok „oculata fide”, vagyis szemmel látható hitben ismerték fel az Urat. „Az érzéki tapasztalás szerepe mutatja, hogy a Feltámadott valóban a mi világunkban jelent meg. A hit szükségessége pedig kinyilvánítja, hogy a Feltámadott a mi világunkat meghaladó eszkatologikus valóság.” (Kereszty Rókus) Világunk minden szenvedése, a háborúk, az emberiség elleni bűnök, Európa tehetetlensége, a relativitás diktatúrája ellenére is erőt, bátorságot és reményt ad a bizonyosság: Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!

Kövesd a Piros7est az X-en is! Kövesd a Piros7est az X-en is!