A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na <a href="https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/" target="_blank">stránke spoločnosti</a>

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, <a href="https://www.facebook.com/business/gdpr" target="_blank">ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese</a>.

Cq5dam thumbnail cropped 1500 844

Megadja Gábor: A 444 könnyen művelt zöldművese tollhegyére tűzte XVI. Benedek hitvédelmi munkásságát 2023. jan. 5.

Kövesd a Piros7est az X-en is! Kövesd a Piros7est az X-en is!

Sárosi Péter irományára megadja Gábor válaszolt, elég gyakran érhetőek tetten a szövegben logikai bukfencek, hogy szépen fogalmazzunk. Nézzük hogyan oktat Megadja Gábor:

A 444 könnyen művelt zöldművese tollhegyére tűzte XVI. Benedek hitvédelmi munkásságát. A szövegből két dolog ordít: 1) halvány lila segédfogalma sincs a katolikus hitről, viszont 2) munkál benne a puritánoktól örökölt haladár-liberális hév (segítségül: "inkvizítori" hevület)

Néhány gyöngyszemet kiszedek belőle, hogy neked már ne kelljen.

"Ratzinger számos nem csak az egyház, de az állam és a társadalom életét alapvetően meghatározó kérdésben olyan mereven konzervatív álláspontot foglalt el, amit még a párbeszédre való nyitottságát hangsúlyozó látványos, de felszínes gesztusai sem tudtak zárójelbe tenni."

Fájdalom - az egyház alapvetően egy "konzervatív" (gyk. "megőrző") intézmény. A mindenféle hülye divatok képviseletére ott vannak nekünk a liberálisok, például a szerző. És vannak nekik is dogmáik, például a "párbeszédre való nyitottság", mintha ez önmagában erény lenne.

"Eddig sem volt titok, hogy a hazai katolikus egyház vezetőihez sokkal közelebb állt a Ratzinger képviselte konzervatív, reformellenes irány, mint Ferenc pápa világ felé forduló, az egyház köldöknéző attitűdjével szemben kritikus szemlélete. Erdő Péter érsek szerint egyenesen "korunk legnagyobb katolikus teológusa távozott." Orbán Viktor pedig hangsúlyozta, hogy Ratzingernek "a hitről, a család szentségéről és a közös keresztény gyökereink védelméről" vallott nézetei "erősen befolyásolták" nézeteit."

A rossz hír az, hogy a liberális teológiával (=muciológia) szembeni "szentségtöréseket" Ferenc pápa is elkövette, azóta nem is annyira rajongják a haladárok. De csak sorjában.

"Orbán számára a Ratzinger által védelmezett, a szekularizáció rémképével küzdő, mind a belső, mind a külső reformokat elutasító egyház a tökéletes szövetséges."

Tehát a református Orbán reformellenes.

Jó.

De legalábbis Ratzinger mögött is Orbánt sejthetjük. Talán ő vette rá arra, hogy 1968 láttán szembeforduljon a Haladással. (Fun fact: Roger Scruton is akkor fordult szembe.)

"Ratzinger óriási fenyegetést látott azokban az egyháziakban, akik megkérdőjelezték az egyház dogmáit olyan kérdésekben, mint a születésszabályozás, az abortusz, a válás, a homoszexualitás és a pápai csalhatatlanság. Szerinte azok, akik ezekben a kérdésekben reformokat sürgettek, azok a "relativizmus diktatúráját" próbálták megvalósítani. Pedig mindezeknek a dogmáknak a teológiai megalapozottsága vitatható volt, és elutasításuk egyáltalán nem jelentette a keresztény vallást megalapozó értékek relativizálását."

Zöldműves kolléga lenni teológus (is). Szerinte a fentiek megkérdőjelezése "nem jelentette a keresztény vallást megalpozó értékek relativizálását". Végül is a (poszt)-posztmodernben semmi nem jelent semmit. De a hagyományos katolikus teológiában sajnos igen. Mondhatja azt zöldműves barátunk, hogy szerinte nem gond ezeket megkérdőjelezni, de hogy teológiai szempontból nem probléma ezeket megkérdőjelezni, az már egy nehezen védhető állítás.

(Példának okáért én is mondhatom azt, hogy az olyan állítások, miszerint "az embereknek vannak emberi jogaik állampolgárságtól és politikai közösségtől függetlenül", illetve hogy "minden ember egyenlő", hülyeségek, de nem kérdőjelezem meg, hogy ezek a liberális teológia fontos dogmái.)

"A Hit Kongregációjának (az inkvizíció utódszervezete)..." Melyik inkvizícióé? Mert volt több is. És a legrosszabb sem érte utol például a vendée-i mészárlást és az emberi jogok forradalmának egyéb csodálatos fejezeteit.

"Latin-Amerikában valóságos hadjáratot indított a baloldali papok és szerzetesek, a társadalmi egyenlőtlenségeket rendszerszinten kritizáló ún. felszabadítás teológia képviselői ellen."

A Jóisten küldte ezt a csodálatos embert!

" 2000-ben a Hit Kongregációja kibocsátotta a Ratzinger által írt Dominus Iesus kezdetű dokumentumot, amely kinyilvánította, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és az egyedüli igaz egyház a Római Katolikus Egyház".

Ez valóban szörnyű dolog, de az "extra ecclesiam nulla salus" meglehetősen régi dogmája az egyháznak (amit a reform szellemében valóban igyekeztek elmismásolni), úgy a 3. század óta, és Szent Ciprián óta Ágostonon és Tamáson keresztül meglehetősen sok megerősítést kapott már.

Ebben egyébként nem kötelező hinni, hiszen nem kötelező katolikusnak lenni. Ahogy a liberalizmus dogmáinak elutasítása is kiátkozást von maga után a liberális ekklézsia részéről. Van ilyen.

Az egyszerű logikai kérdés viszont a következő: miért képviselne mást az egyház? Ha más, a katolikustól különböző hittel is lehet üdvözülni, mi az érv amellett, hogy legyél katolikus? Bármilyen úton járj is, ugyanoda jutsz, mint azok, akik betartják Isten törvényeit? Akkor minek tartsam be őket?

Vagy akkor mostantól akkor is Jó Ember vagyok, ha nem tartom be a liberális Jóemberség dogmáit.

Avagy még jobb: minden esetben ellenzem az abortuszt, tagadom az emberek egyenlőségét, támogatom a halálbüntetést, nem hiszek az emberi jogokban, de liberális vagyok. Így is elérhetem a Jóemberségben Üdvözülést? Na ugye, hogy nem.

"Szintén főleg a nemiséggel és a homoszexualitással kapcsolatos liberális nézetei miatt eretneknek nyilvánította és kitiltatta a rendjéből Mathew Fox dominikánus szerzetest, aki megkérdőjelezte az eredendő bűn doktrínáját és a katolikus egyházat "diszfunkcionális családhoz" hasonlította."

Van néhány rossz hírem:

1) LMBBQ (elembárbekjú) -ügyben Ferenc pápa sem mond tanítás szempontjából mást. Sajnos ez felel meg a dogmáknak. Még egyszer, nem kötelező katolikusnak lenni.

2) "Eredendő bűn" ügyében lásd előző pont. Érdekesség, hogy az "eredendő bűn" minden alternatívájából csak kudarcokat voltak képes produkálni a Jó Emberek. (Az egyik ilyen alternatív magyarázat szerint az Ember Jó, csak a körülmények teszik rosszá - és ennek csak egyik következménye az, hogy akkor felelősség sincs, de a többi messzire vezetne.)

Ezek ilyen kellemetlen dolgok, hisz tudjátok: ha beléptek a klubba, el kell fogadjátok a klub szabályait. Annyira jól tudjátok ezt mantraként ismételni az EU-val kapcsolatban. Na, ahhoz, hogy a katolikus klub tagjai legyetek, el kell fogadnotok a szabályait. (Noha valóban nagyobb az elfogadás és a tolerancia a katolikus klubban, mint a liberálisban.)

Az abúzusok kivizsgálásának elmaradásáért is felelőssé teszi zöldművesünk XVI. Benedeket, azt a kellemetlen részletet viszont elfelejti az olvasókkal megosztani, hogy a zaklatók többsége az általa imádott LMBBQ-közösség tagjai. Most akkor ezek Jó Emberek, vagy nem Jó Emberek? Az egyházon kívül Jók?

"Az emberek nem feltétlenül vágynak kevésbé spirituális útmutatásra a 21. században, mint korábban. Csak éppen ezt az útmutatást egyre kevésbé képesek megtalálni egy olyan egyházban, ami makacsul ragaszkodik olyan középkori dogmákhoz, amelyek teljesen életszerűtlenné és elfogadhatatlanná váltak korunk embere számára."

Az egyház nem "középkori" dogmákhoz ragaszkodik, hanem egy örök igazsághoz, amit Krisztustól kapott és az apostolok révén hagyományozott tovább. Értem én, hogy minden tudás korhoz és időhöz kötött, de akkor a fent említett liberális dogmák is? Miért ragaszkodnak "kora újkori" és "újkori" dogmákhoz szegény liberálisaink?

"Mint amilyen a szexuális másság kirekesztése és elítélése..." De hiszen nem rekeszti ki, épphogy túlságosan befogadja, abból van a sok szőnyeg alá söpört zaklatási ügy...

"Dogmákat, amelyeknek az evangéliumi megalapozottsága kétséges."

Hiszen az egy szem budapesti liberális zöldműves jobban tudja, minek van evangéliumi megalapozottsága, mint ezrek évszázadokon át tartó tudás-átadása, hagyománya. Nincs a liberálisnál beképzeltebb, gőgösebb fajta.

"És eközben elmaradnak olyan szervezeti reformok, amelyek az egész egyházat a II. Vatikáni Zsinat szellemiségében megreformálnák: átláthatóbbá, elszámoltathatóbbá - Isten demokratikusabb népévé tennék."

Irgalom anyja, ne hagyj el - Isten "demokratikus" népe, ez már a szovjet éra szakzsargonját idézi. "Sokak szerint mindez nem csak összeegyeztethetetlen a katolikus hittel, de egyenesen mindannak ellentétele, amit a katolicizmus jelképez, ami eredendően tekintélyelvű és hierarchikus."

A katolicizmus tekintélyelvű és hierarchikus. Van ezer más irányzat, amelyik "demokratikus", meg miegymás. (És ott vannak a liberális demokraták is, bár dogmáik nekik is vannak, tekintélyeik meg pláne, ahhoz képest a katolikus tekintély kutyafüle.)

A liberális intoleranciának párja nincsen: egyszerűen képtelenek elfogadni, hogy van olyan intézmény, szellem, gondolkodás a világban, amelyik nem alkalmazkodik hézagmentesen az ő dogmáikhoz. Ha annak idején a progresszívek irányították volna az inkvizíciót, biztosan mindenkit kivégeznek.

Kövesd a Piros7est az X-en is! Kövesd a Piros7est az X-en is!