A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
01 colonialism 640476111 3x2

Nem volt gyarmatunk, de akkor is gyamatosítani akartunk! 2021. dec. 18.

Önképeink – Gyarmatosítás és birodalomépítés című beszélgetéssel igyekezett bebizonyítani a Bölcsészettudomány Kutatóközpont Glossza című podcast adása, hogy mi magyarok – ha beledöglünk is – akkor is gyarmatosítók voltunk, és szégyeljük magunkat!

A beszélgetést Csaplár-Degovics Krisztián történész témába vágó, még megjelenés előtt álló új könyve adta, beszélgetőtársa Kolozsi Ádám, a független-objektív újságírás csimborasszójának, a Telexnek az újságírója volt, a két házigazda pedig Szilágyi Adrienn és Szilágyi Zsolt.

Már a beszélgetés elején biztosították a hallgatóságot, hogy itt bizony az önképünk átértékeléséről lesz szó, hiszen mi magyarok is bőven kivettük a részünket a birodalomépítésből és a gyarmatosításból, még ha ezt eddig nem is tudtuk. Ennek oka – mint azt megállapítják – az, hogy

nem látjuk Magyarország helyét a világban, csak egy nagyon szűk perspektívában, ezért torzul a képünk. Igen, le lettünk mucsaizva.

A birodalmakra mindig valami rosszként, elnyomó gonoszként tekintünk Kelet- és Közép-Európában, ezért amolyan védekező mechanizmusként igyekszünk elkerülni, hogy saját magunkra is birodalomként tekintsünk. A beszélgetés során végig zavarban van a hallgató, mert magyar gyarmatosításról beszélnek, mégpedig leginkább dokumentumokban található „szókészletre” hivatkozva. Az már más lapra tartozik, hogy a Habsburg Birodalomban, majd az Osztrák-Magyar Monarchiában sem volt önálló magyar külpolitika, így gyarmatosítani sem lehetett. Pedig nagyon akartuk azokat a gyarmatokat!

Kolozsi Ádám meg is jegyezte a beszélgetés elején, hogy:

a kelet-európai népek nagyon nemzetközpontúan tekintenek a múltjukra.

A fenti mondaton egyik beszélgetőtárs sem akadt fenn, ami előre is vetítette, hogy itt annak bizonyítására tesznek kísérletet, hogy az új idők új szavaihoz igazodva kétségtelenül kiderüljön, Magyarország és a magyarok is aljas gyarmatosítók voltak, és ezt eddig azért nem voltunk hajlandók elismerni, mert ragaszkodunk a „versenyző áldozatszerepünkhöz”.

Azt a beszélgetőtársak is elismerték, hogy nem eszik olyan forrón a kását, és bizony akad néhány vargabetű a gondolatmenetekben. El is ismeri Csaplár-Degovics Krisztián, hogy „Magyarország bonyolult módon volt aktor a kolonializmusban”. Gól.

1 kép A Benyovszky Móric születésének 280 és halálának 235

A bizonyosság első érve Benyovszky Móric. Hát kérem, hogy lehet az, hogy egy ilyen sikertelen kalandornak(!) emlékéve van, ráadásul ötévente megemlékezik a magyarság Madagaszkárnak a francia korona igája alá juttatójáról?!

Nagyjából be is lövik ekkor a magyar kolonializmus korszakát. A 18. század végén fogalmazódik meg a gondolat, hogy Magyarországnak a Balkán-félsziget, Anatólia, illetve Közép-Ázsia irányába kellene gazdaságilag terjeszkednie, és ott valamiféle függési viszonyt kialakítania.

Meg is nevezik a fenti elgondolás okát, mégpedig Oroszország expanzív politikáját, mely nyugati és déli irányba terjeszkedve a vélt magyar érdekszférát is elérte már ebben az időben. Ez a fajta veszélyérzet késztet minden generációban legalább néhány politikust a magyar gyarmatosítás megvalósítására, köztük Széchenyi Istvánt és Kossuth Lajost is! Szinte látjuk magunk előtt, amint a Habsburg-ház trónfosztásán ügyködő Kossuth Lajos két vitriolos országgyűlési tudósítás között beszúrja a piros-fehér-zöld lobogót egy újonnan megszerzett gyarmat földjébe.

Érdekes adalék, hogy az osztrák terminológia nem is használja a „kolónia” kifejezést, helyette inkább a „munkaterület” kifejezést használja. A magyarok viszont – egykori gyarmati státuszuk okán – szintén nem szeretik használni a gyarmat szót, mivel akkor meghasonulnának, és nem maradhatnának az áldozati szerepükben. 

A beszélgetésben elhangzik, hogy a magyarok inkább a „jó gyarmatosításban” érdekeltek, vagyis egyfajta modernizálásban, szemben a francia és brit kizsákmányoló és népirtó gyakorlattal.

Persze, hogy ne együk ilyen forrón a kását, megjelenik a kötelező „rasszista szál” is a beszélgetésben. Az osztrák levéltárak ugyanis megőrizték a Kína gyarmatosításával kapcsolatos dokumentumokban a „sárga faj” kifejezést, ami – a jelenlévők szemében – egyértelműen bizonyítja a magyar gyarmatosítók rasszizmusát. A 19. századról beszélve különösen megmosolyogtató kijelentések ezek, hiszen a legalapvetőbb történészi szabálynak mond ellent, történetesen annak, hogy egy jelenséget a mi korunk szűrőjén keresztül vizsgáljunk. Az meg már tényleg csak apró adalék, hogy ezek a dokumentumok német nyelven íródtak.

A beszélgetés során a magyar gyarmatosító szándék további bizonyítékaként felhozzák az Osztrák-Magyar Gyarmati Társaságot, melynek létéről is csak néhány dokumentum tanúskodik, bármiféle tevékenységről azonban máig nem tudunk. 

Ne magukban keressék a hibát, ha még sohasem hallottak a társaságról!

A magyar orientalisztika a 19. században az őshaza kutatásával és a keleti rokonság felfedezésével volt leginkább elfoglalva. Az ezirányú kutatásokat az utókor a tudományos hozadékok szintjére redukálja le, szemet húnyva afelett, hogy az expedíciókon katonatisztek is részt vettek, ami a podcast részvevői számára egyértelműen a majdani hadászati célok előkészítését, és nem az expedícióban részt vevők megvédését jelentette.

42495804

A beszélgetés következő nagy témája a múzeumi gyűjteményekről szólt. A Néprajzi Múzeum kapott hideget-meleget, amiért annak idején tervbe vették egy „tengeri kolónia-gyűjtemény” létrehozását. Ejnye! Az, hogy a világ nagy múzeumaiba sokszor megkérdőjelezhető módon kerültek a leletek – szerintük – égbekiáltó bűn, szemben azzal a ténnyel, hogy e tárgyak zöme bizonyára az enyészeté lett volna, ha nem menti meg valaki a biztos pusztulástól.

„Mik lehetnek a British Museum morális bűneinek és tárgylopásainak magyar megfelelői?”

– hangzik el a kérdés a beszélgetés vége felé. Az ember nem győzi kapkodni a fejét az egyre felháborítóbb, a magyarságot, mint olyat mindenféle bűnökkel vádoló állítások és sugalmazások kapcsán.

És amikor igazán belelendülnek a magyarság bűneinek felsorolásába, a szafarikon való részvétel, azok idegen hatalmak kiszolgálása mellett az emberben meghűl a vér, amikor meghalja a nettó rasszizmust:

minden Afrikába látogató „euro-fehér” ember gyarmatosító.

És még mindig nincs vége! A Hungary Helps Programot, mely az üldözött keresztények megsegítését szolgáló kezdeményezés, pedig a keleti gyarmatosítási szándék modernkori megfelelőjeként állítják be.

Azon meg már igazán csak mosolyogni tud az ember, amikor arról elmélkednek, hogy

a magyarok hogyan akarták gyarmatosítani a szlovákokat (!!), akikkel a 19. századra gyakorlatilag egy évezrede közös államban éltek...

A beszélgetés végén az ember értetlenül néz maga elé és próbálja felfogni az elmúlt egy órában hallottakat. A magyar gazdasági és politikai sikerek kikezdhetetlensége okán a legújabb kori BLM-ideológiájával átitatott liberálbolsevik narratívájával igyekeznek szégyenkezésre és térdhajtásra egy olyan ügyben, amit el sem követtünk. Félő, hogy ma még mosolygunk ezen, de hamarosan már ez lesz a követendő „tudományos” álláspont.