A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
Cardinal sarah cr

Robert Sarah: a gender-ideológia luciferi elutasítás 2023. nov. 23.

Piros7.es - Mindent üt! Piros7.es - Mindent üt!

„A gender-ideológia luciferi elutasítása az Istentől kapott szexuális természetünknek” – állítja Robert Sarah bíboros. És, valóban! – ki mástól eredhet egy olyan gondolat, miszerint mindent megtehetünk, szó szerint bármit, még a nemünket is megváltoztathatjuk... Az természetesen nem kérdés, hogy lehet ilyesmivel kísérletezni, de azt senki se gondolja, hogy nem kell majd súlyos árat fizetnie érte.

Ha nem lenne Isten nem lennének ateisták16

Jézus megkísértése. (Szent István Társulati Biblia / Lukács evangéliuma / 4. fejezet)

4 1Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult 2negyven napra. Itt megkísértette az ördög. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. 3Ekkor így szólt hozzá az ördög: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!” 4De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” 5Erre az ördög fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. 6„Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta –, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. 7Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.” 8Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” 9Ekkor Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! 10Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak; és: 11Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” 12De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 13Miután az ördög minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust.

Robert Sarah biborost 1979-ben szentelték pappá, majd 2010-ben XVI. Benedek pápa nevezte ki őt kárdinálissá. Sarah kárdinális és bíborosként különösen konzervatív álláspontjáról és hűségéről ismert. Rendkívül szoros kapcsolatot ápol az egyház hagyományaival és a katolikus hit alapelveivel.

Az általa képviselt szigorú és hagyományos hozzáállás jelentős hatást gyakorol az egyház belső ügyeire és sok hívő életére is.

Sarah bíboros írásai és könyvei, amelyekben a vallásos tapasztalatot és a keresztény életet hangsúlyozza, jelentős hatást gyakorolnak a hívők lelki életére és az egyházi gondolkodásra. Tevékenysége és szolgálata az egyházban és a katolikus közösségekben is állandó forrása a szellemi és lelki megújulásnak, valamint az egyház tradicionális értékeinek megőrzésének és továbbadásának.

nyitókép: Kevin J. Parks/CR Staff

Piros7.es - Mindent üt! Piros7.es - Mindent üt!