A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
Kereszt

Számítanak még az erények a közéletben, egyáltalán mik a sarkalatos erények és hogyan tehet rájuk szert az ember? 2022. jan. 28.

Kövesd a Piros7est az X-en is! Kövesd a Piros7est az X-en is!

Kultúránk, ezzel együtt konzervatív látásmódunk alappillére a keresztény vallás. Aktuális kifejezéssel élve a kereszténydemokrácia alapja. Egy olyan Európában, ahol az LMBTQ- propagandát akarják lenyomni a torkunkon, támadják a család intézményét, ezzel együtt a társadalmi berendezkedést, egyre nagyobb szükség van visszatérni, vagy pontosan fogalmazva újra néven nevezni azokat a kulturális és vallási eszközöket, amelyekkel felvehetjük a harcot a progresszív értékvesztéssel szemben.

Békés Márton Kulturális hadviselés című könyvében így ír:

Minden a kultúrában veszi kezdetét, rajta keresztül történik és oda is tér vissza. Aki a kultúra hegemóniáját felismeri és benne ki tudja alakítani a maga hegemóniáját, az végül mindent megnyer. A kulturális többség megszerzése előbb-utóbb ugyanis politikai többség kialakulásához vezet.

Ha ezt az alapvetést elfogadjuk tisztán érzékelhetővé válik, hogy miért is olyan fontos a vallás szerepe jelenleg is, és miért jelent mind erkölcsi mind pedig stratégiai hátrányt az erények nem ismerete a minket képviselni vágyók számára. És hogy hol találjuk az erényeket?

„És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény: mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.”
(Bölcs 8,7)

Az erény olyan belső, tartós készség, amellyel nem csak saját előrehaladásunkat, boldogságunkat mozdítjuk elő, hanem másokét is. Aquinói Szent Tamás úgy fogalmaz: Az erény a lélek jó minősége, amelynek révén helyesen élünk, amelyet senki sem használ rosszul, és amelyet Isten bennünk nálunk nélkül művel.

Igazságosság

„Az igazságosság erénye attól különleges, hogy míg az okosság, a mértékletesség és a bátorság elsősorban magára az egyénre és képességeire irányul, azokat nemesíti és tereli az igaz jó irányába, addig az igazságosság egy másik személyre irányul, de paradox módon mégis ebben tűnik ki személyes jellege is. Az igazságosság lényege ugyanis az, hogy megadjuk a másiknak, ami megilleti, ami jár neki, és ebben a szinte jogi viszonyban könnyen kitűnik az „én”, az „enyém” fogalma és jelentősége. Az igazságosság erénye feltételezi magának az igazságnak a szeretetét és az iránta való igényt. ”

Mértékletesség

„A mértékletesség erénye, melyet sokszor azonosítanak a szenvedélyek elfojtásával, valójában egy sokkal gazdagabb és nemesebb célokat megvalósító erény. Célja ugyanis nem az érzelmek és vágyak elfojtása, hanem azok összehangolása, helyes mederbe terelése és az ember kiteljesedése, tágabb értelemben pedig a közjó szolgálatába állítása.

A helyesen felfogott és megélt mértékletesség tehát nem elfojt, hanem épít, amely akkor és úgy kamatoztatja képességeit, amikor és ahogyan azokra szükség van: belátja, hogy mikor kell fékezni, és mikor kell nekilendülni valaminek. Tulajdonképpen a legalapvetőbb szükségleteinket rendezi, és ilyen értelemben erkölcsi életünk alapját biztosítja.”

Erősség

„Az erősség vagy bátorság erénye szintén személyes tulajdonság. A bátorság nem abban áll, hogy másokra, a külvilágra kényszerítjük akaratunkat, hanem abban, hogy a felismert igazság és jóság fényében, annak engedelmeskedve cselekszünk. Bátorságról beszélünk, bátran cselekszünk, amikor legyőzve félelmeinket fel tudunk szólalni az igazságtalansággal, a hazugsággal szemben, de bátor az is, aki meg tud bocsátani, vagy el tudja tűrni a rágalmakat.

Minél komolyabb belső erőt igényel az adott nehézség, annál inkább növekszik bennünk a bátorság erénye. Nem tekinthető erénynek az erősség, ha mások ellen irányul, ha önös érdeket szolgál, ha a bátorság fenyegetést, megfélemlítést eredményez.”

Okosság

„Az okosság erénye az ember céljának megvalósítására irányul, s nem korlátozódik egy konkrét eseményre – noha azt is magában foglalja –,hanem az élet egészére tekint. A valóban okos ember minden tette és terve előtt felteszi magának a kérdést: „Vajon az, amit most készülök tenni, elvezet-e a célomhoz, teljesebb, jobb ember leszek-e ettől, elősegíti-e a magam és mások boldogságát?” Ennek a kérdésnek a begyakorlása és körültekintő alkalmazása átitatja, és lassacskán bölccsé teszi a szívet, amelyben így kialakul az okosság erénye. Az okosság erénye realista látásmódot biztosít az ember számára.”

Az idők jelei 2018 – Újra néven nevezzük

Kövesd a Piros7est az X-en is! Kövesd a Piros7est az X-en is!