A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
Vágvölgyi gergely

Vágvölgyi Gergely: Bojkottálni az egyházakat? Bocsánat, de ép lelkű keresztény ilyet nem mond. 2022. ápr. 7.

Adott itt nekünk ez a kedves, teológiai végzettséggel rendelkező, azonban gyakorlatilag napi szinten eretnek tanokat hirdető hölgy, Perintfalvi Rita. Rita asszony időnként szórakoztató is tud lenni, s miközben elviekben a szeretetet hirdeti, rendre látványos gyűlölködésekbe fordul szektájával együtt. Lelke rajta, mondhatnánk, s ez igaz is lenne; a baj azonban az, hogy eretnek tanításai és politikai kiállása együttes hatására mostanra sokezer embert tud a borzasztó döntésekre késztetni.

És most nem arra gondolok, hogy milyen magatartásra szólít fel politikai értelemben, mert bár magam is fontosnak tartom a pártpolitikai dimenziót, az életnek sokkal fontosabb és mélyrehatóbb vetületei vannak.

Itt van például az üdvösség kérdése. Hitünk szerint ugyanis ez a célunk: részesedni Jézus Krisztus megváltó művében, amelyre meghívást kaptunk, hogy földi létünket követően örök üdvösségre juthassunk. S ezt bizony (bár a szekuláris nyugati világban, ahol a keresztény dogmatika inkább kifigurázott nevetség tárgya, a tanítás pedig egyesek szerint a korszellem bohózataihoz idomítható) nehéz elérni az egyházon kívül.

Mi, katolikusok például az Egyházat mint Krisztus misztikus testét látjuk. Tudjuk, hogy a (földi) zarándok egyházat hibás, sőt, bűnös emberek alkotják (mint mi magunk), de a megdicsőült egyház közbenjárását kérve folyton imádkozunk, szentségekhez járulunk, részt veszünk a legszentebb áldozat bemutatásán és minden esésünk után arra koncentrálunk, hogy felálljunk. Így járjuk ezt a zarándokutat, amely reményünk szerint üdvösségre vezet. Reményünk pedig Krisztus maga.

Amikor tehát valaki, politikai elvakultságánál fogva arra szólít fel, hogy bojkottálni kell az egyházat, az üdvösség forrásától szakítja el az őt hallgatókat. Farizeus és írástudó. Bibliai előképét Jézus sokszor dorgálta és mint negatív példát mutatta tanítványainak.

Nekünk az a feladatunk, hogy hűségesen egységben legyünk egyházunkkal. Ez messze pártpolitikai kérdéseken felül álló kérdés. Bár foglalkozni kell azzal a jelenséggel, miszerint egyre több keresztény fittyet hány egyháza társadalmi tanítására, amikor közéleti kérdésekhez nyúl, mindenekelőtt a lelki dimenzió tisztaságához kell ragaszkodnunk. Különösen alkalmas időt élünk erre most, nagyböjtben, pár nappal a nagyhét előtt, amikor a leginkább szemléljük majd Jézus értünk vállalt szenvedését, keresztáldozatát és amikor megújulunk a feltámadás örömében.

Jézus minket az ellenségszeretet gyakorlására hív, s igaz ez azokra is, akik támadják, rombolják, vagy félig-meddig (talán már félig sem) belülről bomlasztják az egyházat. Az ellenségszeretet legmagasabb foka pedig, amikor az ellenünk törő embernek is üdvösséget kívánunk.

Mi mást kívánhatnánk Rita asszonynak: bölcs belátást, megtérést, üdvösséget. Mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

Vágvölgyi Gergely, mandiner.hu