A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
Mindannyian Atilla unokái vagyunk

Papp Sándor: Hogy is van ez a határokkal? 2023. márc. 24.

Határok sérthetetlensége versus önrendelkezés joga, - a józan paraszti észjárás alapján ez a két dolog üti egymást, de próbáljuk meg körbejárni a történetet a határok örökérvényességéről és a népek, nemzetek jogáról a saját államhoz.

Tudvalevőleg Trianonban békekonferencia volt anno. Lószart mama! Annak álcázott feldarabolás volt, amelyik bennünket sújtott a legjobban, illetve ez sem teljesen igaz, mert a törökök még nagyobb területeket veszíthettek volna el, csakhogy ott nem vacakoltak sokat, megszervezték az ellenállást, a békediktátumot semmisnek tekintették és háromévnyi csetepaté után visszaszerezték a területeik nagy részét a görögöktől, olaszoktól, franciáktól, így most nekik nem kell rakiba fojtani a bánatukat, és beleüvölteni az éjszakába, hogy „Mindent vissza!”, mert ők mindent visszaszereztek. Pont.

Visszatérve hozzánk, itt ugye létrejött egy addig sosemvolt Csehszlovákia, köszönhetően a cseh Beneš mohóságának, majd 93-ban szintén határmódosításokkal megszületett Trianon dédunokája, a kis Szlovákia. A népek és nemzetek, az önrendelkezéshez való szent jogának hangoztatásával alakultak meg tehát ezek az államok, majd osztódással szaporodtak. Mi felvidéki magyarok meg csak néztünk, mint a moziban és egy csipetnyi türk kurázsi sem nyilvánult meg bennünk sem 89-ben, sem 93-ban, melyben hangot adtunk volna annak, hogy márpedig nekünk is vannak itt jogaink, akár a határaink átrajzolásához is, de minimum egy területi autonómiához, ha már itt mindenki nyélbe üti a vágyálmait.

Nekünk egyetlen próbálkozásunk volt 1993 január 8-án Komáromban, de azt is csírájában elfojtotta a helyszínen az FMK-MKDM paktum, pedig nyoma van az interneten annak a kijelentésnek Bugárék részéről, még 1992-ből, hogy ha Szlovákia ki fog szakadni Csehszlovákiából, akkor a szlovákiai magyarok jogosan fogják igényelni a területi autonómiát (Szlovákiai Magyar Adatbank » 1992. június 16.). Erről csak annyit, hogy Bélánk 92-től olyan mélyre küzdötte magát a politikai karrierje során, hogy később már egy szlovák – magyar focimeccsen sem mert a magyaroknak szurkolni. Vajon miért ment végbe Bélánál ez a pálfordulás az évek folyamán,ki tudja...

Most megy a harc az ukrán-orosz fronton, ahol az egyik legnagyobb tét az őshonos orosz területek visszacsatolása az anyaországhoz. Tabutéma ez a közbeszédben, már csak azért is, mert a Trianonban aljas módon kaszaboló és szeletelő nyugati országok mindegyikének vaj van a fején, hiszen a saját geopolitikai stratágiájuk mentén tették ott és akkor azt, amit tettek, majd hathatósan asszisztáltak 89 után Jugoszlávia, Csehszlovákia és a Szovjetunió feldarabolásánál is, ugyanis az ő érdekük, hogy minél több kisebb, és ezáltal gazdaságilag, katonailag gyengécske államocska jöjjön létre, amelykben így hatékonyabban érvényesíthetik a mindennemű gyarmatosításukat.

Amikor Magyarország visszavásárolja a mobilszolgáltatákat, a repülőteret, megnehezíti az élelmiszerláncok és a külföldi bankok basáskodásait, akkor ez az imeprialista Nyugatnak nagyon fáj, ezért hát ütni kell az ilyen rebellist, de nem mondhatják, ki, hogy a pénzüket féltik a rohadékok, hanem inkább a mondvacsinált jogállamiságról ugatnak, miközben meg őnáluk otthon a nyílt utcán verik a zsidókat, erőszakolják meg a fehér nőket, vagy éppen a parlamantet megkerülve hoznak népnyúzó törvényt, mint most teszi ezt Macron Párizsban.

Így hát (kis)Magyarország magyarjainak, és azon kívül, nekünk felvidéki magyaroknak az lenne a kutya kötelességünk, hogy lelki és fizikai erőt merítsünk a hamarosan bekövetkező, viharszerű történelmi folyamatok tevőleges befolásolásához, mert ha megint csak bambán nézzük majd, hogy hogyan döntenek a fejünk felett, akkor a Jóisten sem fog majd segíteni rajtunk, hiszen mit tegyenegy olyan néppel, amelyik nem akar semmit.

Na ezért kell itt a Felvidéken a politikai életünkben is semlegesíteni a langyosokat, haszonlesőket és a kollaboránsokat, mert nincs attól rosszabb, ha a saját sorainkból döfik a hátunkba a kést az árulók és a gyávák.

Megtisztulást és megújulást! – ez a korparancs a felvidéki magyarság életében.

Utószó. Apropó törökök, a legutolsó magyar-török meccsen még a régi Puskás stadionban a török szurkolók egy hatalmas transzparenst feszítettek ki az alábbi szöveggel: Mindannyian Attila unokái vagyunk!

Vannak Magyarországnak komoly erővel bíró szövetségesei keleten az elkövetkező „tektonikus mozgások” esetére, és nem legyenek senkinek illúzió, ezek a mozgások be fognak következni! Amúgy Káčer is megmondta…