A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
Lossy page1 400px Cloud free Hungary from Sentinel 3 cropped tif

Magyar egyszeregy: Az értékeink alapja a személyes és családi identitás 2022. dec. 22.

Orbán Balázs A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye című könyvében sarokkőnek nevezi azokat a vezérelveket, amelyek a komoly nemzeti politizálás alapjául szolgálnak. Ezeket az elveket, vagy sarokköveket a magyar nemzet történelméből, és mindenkori politikájából vezeti le. Vegyük sorra mind a tizenkilencet, hármasával.

7. Az egyén csak a közösség tagjaként tud létezni

Az egyén és a család sikerei a közösség javára válnak, kudarc esetén az egyén és a család a közösség tagjai között talál támogatást. A közösségen belül teljesedik ki az emberi lét: a közösség együtt több, mint tagjainak összessége. A tevékeny közösségek teszik erőssé az államokat. A közösségekben rejlik az államok alulról építkező ereje. Ezek a közösségek segítik tagjaikat, a tagok pedig kiegészítik egymást.

8. A nemzet az azonos identitást valló személyek értékközösségén alapuló legmagasabb szintű entitás.

A közösségnek nemcsak a boldogulást garantáló érdekei, hanem értékei is vannak. Az értékeink alapja a személyes-családi identitás, valamint a közös élmény, hogy egyazon nemzethez, múlthoz, kultúrához és országhoz tartozunk. Az egyének, a családok és helyi sajátosságokkal bíró közösségek együtt alkotják a nemzetet, testesítik meg és formálják nemzedékről nemzedékre a nemzet önazonosság tudatát. A nemzeti identitás alapja lehet vérségi kulturális vagy állampolgársággal intézményesített kapcsolat is. Magyarnak lenni szerintünk nem faji vagy más alapú, hanem egy élethosszig tartó döntés kérdése. A velünk élő nemzetiségek kettős identitással rendelkeznek, szokásaikkal gazdagítják otthonunkat, miközben államalkotó tényezők, a politikai nemzet részei. A nemzet az a legmagasabb szintű természetes és politikai közösség, amelyet az egyén- mint önálló identitással bíró csoport tagja – át tud élni.

9. Az állam a közösség érdekeit képviselő ősi intézmény.

Az állam az a szervezet és intézményrendszer, amely egy adott területen belül a főhatalmat gyakorolja. Az állam tevékenysége azonban nem lehet öncélú. Az államot polgárainak politikai közössége alkotja, a közintézményeknek e közösség céljaihoz és értékeihez illeszkedve kell léteznünk. Az ilyen módon értelmezett állam tehát nem a probléma, hanem a megoldás maga! Magyarország immár több mint három évtizede demokratikus jogállam. A Hatalom forrása az országos és helyi választásokon megnyilvánuló népakarat. A hatalommegosztás elve és a totális hatalom tagadása az állam működésének alapja.


Lossy page1 400px Cloud free Hungary from Sentinel 3 cropped tif

A magyar egyszeregy

Az ember egyedi és megismételhetetlen érték

ILLIBERÁLIS hozzáadva 157 napja