A Piros7es az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához

A Piros7es weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Remarketing Google

Beállítások kezelése Elfogadás
Kárpát medence1

Magyar egyszeregy: Többen osztozunk a Kárpát-medencén 2023. jan. 5.

Piros7.es - Mindent üt! Piros7.es - Mindent üt!

Orbán Balázs A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye című könyvében sarokkőnek nevezi azokat a vezérelveket, amelyek a komoly nemzeti politizálás alapjául szolgálnak. Ezeket az elveket, vagy sarokköveket a magyar nemzet történelméből, és mindenkori politikájából vezeti le. Vegyük sorra mind a tizenkilencet, hármasával.


10. A polgárok személyes belső autonómiája az egyik legfontosabb érték, amit az államnak is tisztelnie kell

A magyarok szabadságszerető emberek, A magyar államnak nem feladata, hogy megszervezze a polgárai mindennapi életét, megszabja magánéletük értékválasztásait, vagy a sajátjuktól eltérő szokásokat kényszerítsen rájuk. Az államnak alapvető kötelezettsége a magánélet védelme és tiszteletben tartása. Ezzel nem áll ellentmondásban az, hogy a közhatalom gyakorlása során, az államnak a köznevelésben, az adórendszerben, az egyházakkal való együttműködésben, a keresztény kultúra iránti alkotmányos védelmi kötelezettség teljesítése során a nemzeti közösség egészének érdekeit szem előtt tartva kell döntéseket hoznia, és előnyben kell részesítenie a közösség számára hasznos értékek érvényre jutását.

11. Itthon vagyunk a Kárpát-medencében

Magyarország Európa kevés ősi államának egyike. A magyarság a Kárpát-medencében több mint tizenegy évszázaddal ezelőtt lelt otthonra. Egy erős és sikeres Magyarország ma a térségben nem félelemre, hanem bizakodásra ad okot, hiszen az intézményesített európai együttműködés részeként a közép-európai térség csak közösen emelkedhet fel. Ezért Magyarország sikere az itt élők és a Magyarország határain kívül élő, nem magyar ajkú népek és országok együttes érdeke.

2023 01 05 3

12. Többen osztozunk a Kárpát-medencén

Magyarország tisztelettel és felelősséggel tartozik a Kárpát-Medence népeinek és e népek egyes tagjainak. Hazánk célja, hogy együtt megőrizzük a régió stabilitását, egyúttal önállóan és szomszédaival kölcsönös együttműködésben olyan regionális erőnek legyünk a részesei, amely képes biztosítani a kiszámítható gyarapodó környezetet az itt élő nemzetek számára. Noha kölcsönös sérelmeink és az elszenvedett területi veszteség sokszor és törvényszerűen fordított szembe minket egymással, a Kárpát-medence államai nem lehetnek sikeresek egymás ellenében.

Lossy page1 400px Cloud free Hungary from Sentinel 3 cropped tif

Magyar egyszeregy: Az értékeink alapja a személyes és családi identitás

Az állam a közösség érdekeit képviselő ősi intézmény.

ILLIBERÁLIS hozzáadva 330 napja
Piros7.es - Mindent üt! Piros7.es - Mindent üt!